Spring naar content

Schenken en nalaten

Voor schenken bij notariële akte werken we samen met Schenkservice. Schenkservice verzorgt voor onze stichting de aktes (via de notaris).

Je kunt een notariële akte aangaan voor een periode van 5 jaar met als voordeel dat jouw gift binnen bepaalde voorwaarden 100 procent aftrekbaar is van je inkomstenbelasting.

De fiscus betaalt mee

Stichting Balsewa is een door de fiscus erkende ideële instelling. Hierdoor zijn giften aan Stichting Balsewa voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Als het geheel van jouw totale giften aan liefdadige instellingen per jaar het drempelbedrag van 1 procent van je onzuivere inkomen overschrijdt, komt het meerdere voor aftrek in aanmerking. Doe je een gift in de vorm van een periodieke schenking over een periode van drie jaar, dan is het volledige bedrag aftrekbaar, dus zonder drempel van 1 procent. Stichting Balsewa raad je deze vorm van schenking aan. Sinds 2016 kan Stichting Balsewa als ANBI-organisatie rechtstreeks een schenkingsovereenkomst met je afsluiten, zonder tussenkomst van de notaris. De kosten van een notaris hoef je dus niet meer te maken, terwijl je wel het belastingvoordeel hebt.

Nalaten

Je helpt Balsewa ook enorm als je ons opneemt in jouw testament. De juiste tenaamstelling hiervoor luidt: Stichting Balsewa, Soerelseweg 6a, 8162 PB Epe.