Spring naar content

Partners

Onze partners zijn:

Nepal Development Academy

Nepal Development Academy (NDA) is het kenniscentrum voor advies en informatie over Nepal op het gebied van literatuur, taal, cultuur, kunst en reizen. Het is een organisatie van in Nederland woonachtige Nepalezen en vrienden van Nepal die zich gezamenlijk inzetten voor een rechtvaardige en duurzame Nepalese samenleving.

Een belangrijk werkterrein is het financieel ondersteunen en professioneel begeleiden van ontwikkelingshulpprojecten zoals Aamaghar Pathshala, een project dat volledig voldoet aan de criteria van de NDA: noodzaak, directe participatie van de lokale bewoners, transparantie en duurzaamheid.

www.nepalcentrum.nl

partner1

Friends of Nepali Villages

Friends of Nepali Villages is een niet-politieke, niet-gouvernementele, non-profit organisatie van gedreven mensen van wie sommigen zelf studeerden bij kaarslicht. Zij hebben hun talent kunnen benutten en willen ook anderen die kans geven. Hoofddoel van FNV is mensen in hun kracht laten komen en ze hun eigen sociaal-economische ontwikkeling te laten realiseren.

De specifieke doelstellingen die hier uit voortkomen zijn:

  • het versterken van achterstandsgemeenschappen door bewustwording, inkomensverwerving, ontwikkeling van de eigen capaciteiten en welzijnsprogramma’s;
  • trainingen en activiteiten voor educatieve ontwikkeling geven en helpen bij de totstandkoming van plattelandsscholen en de daarvoor onontbeerlijke infrastructuur.

www.fnv.org.np

partner2

De stichting Light of Life

De stichting Light of Life (LoL) wil kwalitatief goed onderwijs realiseren voor kansarme kinderen in Nepal. De stichting genereert middelen om dit op Aamaghar Pathshala te concretiseren in samenwerking met FNV, die eindverantwoordelijk is.

Aanvullende financiële ondersteuning blijft (vooralsnog) nodig want:

  • kindgericht onderwijs vraagt structureel goed opgeleid personeel, voldoende onderwijskundig materiaal, een goed onderhouden gebouw, veilig transport voor de kinderen en gezonde voeding onder schooltijden
  • de doelgroepkinderen krijgen gratis onderwijs, daarnaast is er een kleine groep kinderen, waarvan de ouders een ( geringe ) vergoeding naar vermogen betalen ; een stapje in de richting van het “selfsupporting” worden van de school.

LoL’s Marlies Beeks: “Afhankelijkheid voelt niet goed. Dus je probeert de mensen daar dusdanig te ontwikkelen dat ze zelfvoorzienend en onafhankelijk worden.”
De voorbeelden van de vrouwen die LoL bij de school betrokken en verder geholpen heeft, illustreren dit.

www.lightoflife.nl

partner3