Spring naar content

IN HET ZONNETJE

Ook in Nepal heeft het openbare leven zwaar te lijden onder de gevolgen van COVID-19. Met name de toeristensector heeft het als gevolg van het wegblijven van toeristen zwaar te verduren. De scholen in Nepal zijn aangewezen op thuisonderwijs en proberen dat zo goed mogelijk aan te bieden. Helaas bestaat het risico dat COVID de vooruitgang die er de afgelopen jaren is geboekt in NEPAL gedeeltelijk ongedaan maakt waarbij de armste leerlingen het meest kwetsbaar zijn. Uw steun wordt dus zeer op prijs gesteld.