Spring naar content

ANBI

Stichting Balsewa heeft een CBF-Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Balsewa kunnen, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, afgetrokken worden van het belastbaar inkomen binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van erfbelasting.